Kaip iš OS X Mavericks Finder žymų (Tag'ų) išspausti daugiau naudos

OS X suteikia galimybę priskirti failams ir aplankams žymas ir taip patogiau organizuoti kompiuteryje laikomą informaciją, net jei ji yra patalpinta skirtinguose aplankuose, žymų suteikimas failams leidžia greitai juos surasti - tereikia paspausti ant reikiamos žymos Finder aplikacijos šoninėje juostoje ar Spotlight parašyti „Tag:ŽymosPavadinimas“.

Pradžioje, jei nesate failams priskyręs žymų (tai buvo galima daryti dar iki OS X Mavericks tik dabartiniai „Tags“ vadinosi „Labels“) žymų priskyrimas gali užimti nemažai laiko, tačiau vėliau, jei dažnai tenka ieškoti tam tikrus požymius atitinkančių failų ar aplankų, laikas sugaištas priskiriant žymas - atsipirks. Žinoma, reikia laikytis drausmės ir išsaugant naujus failus, kurie atitinka žymėtinų kategoriją iš karto priskirti žymas, nes to nedarant grius visa žymų organizavimo schema.

OS X Mavericks pasikeitė, kaip spalvomis sužymėti failai ar aplankai yra atvaizduojami ir dabartinis sprendimas man labiau priimtinas. Anksčiau priskirtos etiketės spalva būdavo nudažomas failo ar aplanko pavadinimo fonas ir, kartais, tai blaškydavo. Dabar, prie failo, kuriam priskirta žyma pavadinimo, atsiras spalvoto apskritimo piktograma nurodanti kokia žyma priskirta konkrečiam failui ar aplankui. Jei failui priskirtos kelios žymos - 3 vėliausiai priskirtos bus rodomos šalia failo pavadinimo. Jei failui ar aplankui priskirta žyma neturi spalvos - jokio apskritimo šalia failo nematysite, tačiau galėsite tokius failus greitai surasti paspaudę ant atitinkamos žymos Finder šoninėje juostoje. OS X Mavericks failų su jiems priskirtomis žymėmis rodymas Finder aplikacijoje

Naudokite išmanius aplankus senų failų radimui

Jei kompiuteryje turite prikaupę tūkstančius, kuriuos norėtumėte suklasifikuoti priskirdami atitinkamas žymas, reikėtų prie šios užduoties prieiti kūrybiškai. Jei nesate sugalvoję tinkamos failų organizavimo sistemos aplankais arba aplankų failų organizacijos galimybių neužtenka ir failai „išsimėtę“ po kompiuterį - paprasčiausias būdas juos surinkti ir sužymėti yra pasitelkti į pagalbą OS X išmaniusius aplankus:

 • Finder aplikacijoje pasirinkite File > New Smart Folder
 • atsidariusiame lange paspauskite + ir sukurkite sąlygą pagal kurią bus vykdoma failų ar aplankų paieška.

Atminkite, kad kurdami failų paieškos sąlygas galite naudoti kelių lygių užklausas paspausdami Alt klavišą ir tada paspausdami ant ženklo, kuris nuspaudus Alt klavišą pakeičia + piktogramą.

Įvairūs žymų priskyrimo būdai

Seniau sukurtiems failams žymų priskyrimo procesas geras pavyzdys, kad norint efektyviai naudoti šią funkciją reikia išugdyti taisyklę tai daryti reguliariai ir tada, kai failas yra išsaugomas. OS X Mavericks yra keli būdai, kaip failui galima priskirti kokią nors žymą, arba žymai priskirti failą ar aplanką.

Suteikite žymą išsaugodami failą OS X Mavericks paprasta priskirti failui žymą jį išsaugant. Įrašykite žymos(ų) pavadinimą(us) specialiai šiam tikslui skirtame lange

Pertempkite ant žymos Jei nesuteikėte failui žymos jį išsaugodami, galite tai padaryti failą ar jų grupę pažymėję Finder aplikacijoje bei nutempdami ant reikiamos žymos šoninėje Finder aplikacijos juostoje.

Žymų suteikimas failui kai jis kuriamas iCloud palaikančioje aplikacijoje

Naudokite iCloud būdą Jei aplikaciją, kurią naudojate palaiko iCloud - galite paspausti ant mažo trikampio esančio dokumento viršuje, šalia failo pavadinimo ir atsidariusiame lange suteikti failui reikimas žymas.

Dešinys pelės paspaudimas Paspaudę dešinį klavišą ant pažymėto failo ar failų grupės taip pat galite pasirinkti žymą, kurią norite priskirti.

Žymos priskyrimas iš meniu

Žymos iš File meniu Finder aplikacijoje
Pažymėję failą, aplanką ar jų grupę, žymą priskirti galite iš meniu pasirinkę File ir atitinkamą žymą meniu apačioje.

Žymos priskyrimas klavišų kombinacijos pagalba

Klavišų kombinacija greitam žymų pasirinkimų langui iššaukti
Jei žymas priskiriate dažniau galite sukurti specialią klavišų kombinaciją, kurią surinkus klaviatūroje pasirodys langas leidžiantis pasirinkti žymas. Atminkite, kad kuriant klavišų kombinacijas „Meniu Title“ turite įrašyti komandą tiksliai taip, kaip ji parašyta meniu. Žymų atveju tai būtų „Tags…“ (turėkite omenyje, kad nėra trys taškai, tai tritaškis/ellipsis ženklas, kurį galima parašyti klaviatūroje nuspaudus Alt-;). Kaip sukurti savo klavišų kombinacijas skaitykite straipsnyje „Kuriame savo klavišų kombinacijas OS X“.

Suteikite žymoms prasmingus pavadinimus

Numatytieji Apple žymų pavadinimai atspindintys spalvas nėra labai prasmingi, todėl norint nesistengiant atsiminti kokius failus sužymėjote „Red“, o kokius „Green“ galite juos pervadinti suteikdami daugiau prasmės žymoms.

Paprasčiausias būdas pervadinti žymas yra Finder aplikacijos šoninėje juostoje, ant norimos žymos, paspausti dešinį pelės klavišą ir iš pasirodžiusio meniu pasirinkus „Rename žymos pavadinimas“ ją pervadinti.

Pervadinti žymas galima ir Finder > Preferences > Tags pasirinkus reikiamą žymą ir porą kartų spragtelėjus pele per jos pavadinimą.

Sukurkite savo žymas

Jei norite sukurti savo žymą, pvz. jau visoms esančioms suteikėte prasmingus pavadinimus, tačiau jų negana, tiesiog išsaugodami failą, žymų skirsnyje įrašykite žymos, kurią norite suteikti pavadinimą, jei tokios žymos dar nėra - ji bus automatiškai sukurta.

Suteikite savo žymoms spalvas

Naujai, jūsų sukurtos žymos bus bespalvės todėl jų nematysite prie failų pavadinimų. Kai kuriais atvejais tai visai paranku, ypač jei nenorite, kad atsidarius Finder aplikacijos langą failų sąrašas atrodytų kaip pribarstytas „m&m’s“ saldainių. Tačiau jei norite kuriai nors savo sukurtai žymai suteikti spalvą (rinktis galėsite iš 7-ų):

Finder aplikacijos žymų nustatymo langas
 • atidarykite Finder aplikaciją
 • iš meniu pasirinkite Finder > Preferences > Tags
 • paspauskite ant norimos žymos ir tada paspauskite ant norimos spalvos esančios „Tags“ nustatymo lango apačioje.

Tiesa pasakius šis langas tai vartotojo sąsajos katastrofa. Nėra informatyvių lentelių užvažiavus ant laukų, jokio aiškumo ką atstovauja žymimasis langelis dešinėje žymos pusėje kai pažymėtas, nepažymėtas arba jame - ženklas…

Žymimasis langelis dešiniau žymos, jei pažymėtas nurodo tą žymą rodyti šoninėje Finder aplikacijos juostoje.

Kai žyma, kuri nėra priskirta nei vienam failui yra priskiriama pirmą kartą - žyma automatiškai užima viršutinę poziciją žymų sąraše šoninėje Finder juostoje. Tačiau, kadangi vartotojas nėra to prašęs padaryti, žymų nustatymuose, šalia žymos esantis žymimajame langelyje puikuojasi -.

Taigi, jei varnele pažymėsite žymą - ji bus rodoma Finder šoninėje juostoje, o jei ją nuimsite - nerodoma.

Labiau techninė informacija tiems kam įdomu

Žymų naudojimo OS X pritaikymas buvo labai netolygus. Dėl techninių ir filosofinių sumetimų NeXT nenorėjo, kad kokie nors Meta duomenų gabaliukai iš Mac OS matytųsi failuose ir jie nutarė jų paprasčiausiai nenaudoti.

Etiketės (Label) buvo pristatytos dar 1988 metais System 6. kadangi Apple kūrė tiek failinę sistemą tiek ir Finder’į, ji rezervavo vietą sisteminiams Meta duomenims ir juos vadino „Finder Info“. Ši Meta informacija, supakuota į bitus, saugojo duomenis naudingus Finder, tame tarpe ir Etiketės spalvą.

Meta duomenis galima pažiūrėti xattr komandos pagalba. Žemiau esantis pavyzdys rodo kaip atrodo failo Testas meta duomenys

% xattr -p com.apple.FinderInfo Testas
00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C atstovauja raudonos spalvos etiketę. Finder meta informacijoje spalvoms yra išskirta tik trys bitai. Tai reiškia, kad viso gali būti tik 7 spalvos (nuo 001 iki 111 paliekant 000 kaip rezervą reiškiantį, kad nėra priskirta jokia etiketė). Raudona spalva yra skaičius 6: 0x0C arba 1100 dvejetainėje, tačiau paskutinis bitas nėra Etiketės bitų lentelėje ir yra nenaudojamas, todėl lieka 110.

Kai Žyma (tag) yra priskiriama failui OS X Mavericks, Etiketės (Label) informacija yra įrašoma į Finder Info lauką taip pat kaip ir pavyzdyje aukščiau todėl Žymos yra bent dalinai suderinamos su Etiketėmis ankstesnėse nei OS X Mavericks sistemose. Kadangi Mavericks galima naudoti daugiau nei vienos spalvos žymą, Etiketės informacija pakeičiama taip, kad atspindėtų paskutinę priskirtą Žymą, jei Žyma neturi spalvos Etiketės informacija nėra pakeičiama.

Tikroji Žymos informacija yra saugoma atskirame atribute pavadintame com.apple.metadata:_kMDItemUserTags. Žemiau pavyzdys „Raudonos“ ir “Žalios“ žymų priskirtų failui Testas

% xattr -l Testas 
com.apple.FinderInfo:
00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 |................|
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000020
com.apple.metadata:_kMDItemUserTags:
00000000 62 70 6C 69 73 74 30 30 A2 01 02 57 47 72 65 65 |bplist00...WGree|
00000010 6E 0A 32 55 52 65 64 0A 36 08 0B 13 00 00 00 00 |n.2URed.6.......|
00000020 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 |................|
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19       |............|
0000003c

Reikia pažymėti, kad Etikečių spalvų reikšmės natspindimos Spotlight Meta duomenyse, o tik Žymų pavadinimai. Senoji Etikečių informacija išlieka nepakitusi nuo Mountain Lion ir ankstesnių OS X versijų ir Spotlight saugo tik spalvos reikšmę.

% mdls -name kMDItemFSLabel Testas
kMDItemFSLabel = 6

Tiek apie labiau techninę Žymų informaciją stipriai nesiplečiant į įgyvendinimo našumą bei sistematiką.

Pasidalinti straipsniu:

Apie Ramūnas Blavaščiūnas

Fotografijos, geros technikos ir kavos mylėtojas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus viešinamas. Būtini laukai pažymėti *

*

Į viršų